HISTORIEN

Det hele startede i 1880 med en håndfuld driftige århusianere …

Foreningen, AGF af 1880, blev officielt stiftet den 26. september 1880 på initiativ af Commis Christensen. Formålet var at ”fremme og udvikle færdighed i legemsøvelser og våbenbrug” blandt medlemmerne. Her kunne det århusianske borgerskab dyrke idrætsgrene som herregymnastik, fægtning og hugning. I løbet af nogle år ændrede foreningen imidlertid formål til at udbrede idrætten til hele byens befolkning.

Sergent J.C. Jensen tog i 1896 initiativ til oprettelsen af atletikafdelingen, og mellem 1902 -1906 kom damegymnastik, svømning, fodbold og tennis til. Først i 1935 blev der oprettet en håndboldafdeling, og endelig kom turen til basketball i 1992.

I begyndelsen havde AGF lokaler på blandt andre Søndre Byskole. Foreningen udviklede sig hastigt omkring århundredeskiftet, og der blev lejet lokaler rundt om i Århus, der dog blev for trange i takt med udviklingen. I 1942 flyttede AGF ind i det nyopførte klubhus med tilhørende idrætsanlæg i Fredensvang.

Og her ligger AGF’s hovedkontor stadig

Men i dag benytter vi ligeledes Atletion, Århus Svømmestadion, Marselisborg-hallen, Marselisborg Gymnastikcenter, Institut for Idræt, Frederiksbjerg-hallerne og DGI-Huset. AGF af 1880 består i dag af 9 underafdelinger og har knap 4.500 medlemmer anno 2022.

Hovedbestyrelsen

AGF er en århusiansk idrætsforening med cirka 4.500 medlemmer. Vi har 7 forskellige afdelinger samt AGF Seniorsport, som er et udviklingsprojekt under AGF Hovedbestyrelse. Herudover tilhører idrætstilbuddene Idrætsskolen samt Hercules Sport også AGF. Vi er endvidere en betydende aktionær i AGF A/S, det tidligere AGF Kontraktfodbold A/S.

AGF ledes af en hovedbestyrelse, som har det overordnede ansvar for foreningen. Hovedbestyrelsen vælges direkte for en periode på 2 år på foreningens generalforsamling. Medlemmerne i de enkelte afdelinger vælger selv deres egne udvalg, og hver afdeling har sin egen økonomi.

Hovedbestyrelsen holder møde i klubhuset på Fredensvang månedligt. Medlemmer har altid mulighed for at fremmøde til hovedbestyrelsesmøderne. 2 gange årligt afholdes repræsentantskabsmøde med deltagelse af hovedbestyrelsen samt formand og kasserer for de enkelte afdelinger.

Vores mission

Sport er mest for sjælen.

Formand, Erike Meineche Schmidt, byder velkommen i AGF og deler tanker om foreningens berettigelse i Aarhus:

“Enhver storby har et mødested, hvor mennesker i alle aldre og med vidt forskellige baggrunde mødes og dyrker deres passion for sport – på banen eller som tilskuer. En sportsklub er som et vartegn, hvor drømme fødes, triumfer nydes og nederlag trøstes.

Sådan er AGF for Århus. AGF er en af de ældste og største idrætsforeninger i byen. Vi bekender os til både elite- og breddeidræt, og det vægtes vidt forskellig i de mange afdelinger. Vores filosofi er, at “sport er mest for sjælen”. Det betyder helt konkret, at vi betragter vores virke som meget mere end blot fysisk udfoldelse. Sport er også fællesskab og følelsen af at høre til, og som et vigtigt led i den sociale opdragelse, ikke mindst for de mange unge medlemmer. Blandingen imellem eliteidræt og breddeidræt er med til at sikre dette.

Den enkelte afdeling arbejder inden for rammer, der giver maksimal selvstændighed. Samtidig er AGF en samlet forening, der ledes af en direkte valgt hovedbestyrelse, som har det overordnede ansvar.

AGF ønsker at være kendt som den førende idrætsforening i Århus, hvor kvalitet i alt, hvad vi foretager os, er det egentlige særkende.
Derfor er vor ambition altid at have de bedste ledere og de dygtigste instruktører.

Vi byder alle nye og gamle medlemmer velkomne i et sportsligt fællesskab, hvor vi ”sveder for samme sag”.

Velkommen i AGF!”

AGF A/S

AGF af 1880 er en betydende aktionær i AGF A/S, det tidligere AGF Kontraktfodbold A/S – i folkemunde AGF.

Besøg www.agf.dk og læs mere om den professionelle sportsklub, AGF.