Hovedbestyrelsen

AGF er en århusiansk idrætsforening med cirka 4.500 medlemmer. Vi har 7 forskellige afdelinger – kontakt din idrætsafdeling lige her. Herudover tilhører idrætstilbuddene Idrætsskolen samt Hercules Sport også AGF. Vi er endvidere en betydende aktionær i AGF A/S, det tidligere AGF Kontraktfodbold A/S.

AGF ledes af en hovedbestyrelse, som har det overordnede ansvar for foreningen. Hovedbestyrelsen vælges direkte for en periode på 2 år på foreningens generalforsamling. Medlemmerne i de enkelte afdelinger vælger selv deres egne udvalg, og hver afdeling har sin egen økonomi.

Hovedbestyrelsen holder møde i klubhuset på Fredensvang månedligt. Medlemmer har altid mulighed for at fremmøde til hovedbestyrelsesmøderne. 2 gange årligt afholdes repræsentantskabsmøde med deltagelse af hovedbestyrelsen samt formand og kasserer for de enkelte afdelinger.