Vores mission

Sport er mest for sjælen.

Formand, Erike Meineche Schmidt, byder velkommen i AGF og deler tanker om foreningens berettigelse i Aarhus:

“Enhver storby har et mødested, hvor mennesker i alle aldre og med vidt forskellige baggrunde mødes og dyrker deres passion for sport – på banen eller som tilskuer. En sportsklub er som et vartegn, hvor drømme fødes, triumfer nydes og nederlag trøstes.

Sådan er AGF for Århus. AGF er en af de ældste og største idrætsforeninger i byen. Vi bekender os til både elite- og breddeidræt, og det vægtes vidt forskellig i de mange afdelinger. Vores filosofi er, at “sport er mest for sjælen”. Det betyder helt konkret, at vi betragter vores virke som meget mere end blot fysisk udfoldelse. Sport er også fællesskab og følelsen af at høre til, og som et vigtigt led i den sociale opdragelse, ikke mindst for de mange unge medlemmer. Blandingen imellem eliteidræt og breddeidræt er med til at sikre dette.

Den enkelte afdeling arbejder inden for rammer, der giver maksimal selvstændighed. Samtidig er AGF en samlet forening, der ledes af en direkte valgt hovedbestyrelse, som har det overordnede ansvar.

AGF ønsker at være kendt som den førende idrætsforening i Århus, hvor kvalitet i alt, hvad vi foretager os, er det egentlige særkende.
Derfor er vor ambition altid at have de bedste ledere og de dygtigste instruktører.

Vi byder alle nye og gamle medlemmer velkomne i et sportsligt fællesskab, hvor vi ”sveder for samme sag”.

Velkommen i AGF!”